VYACHESLAV A. LASHKOV
 

MACHINE SCIENCE Department - Chair

phone: +7 (843) 231-40-23
e-mail: lashkov_dm@kstu.ru

AUTHOR: KNRTU NEWS

>>